Kyläyhdistyksen esittely

Innasennurkan-Kaljusenkylän kyläyhdistys perustettiin kyläkokouksessa 29.08.2005 ja se rekisteröitiin 24.11.2005. Kokouksessa lopetettiin Innasennurkan-Kaljusenkylän kylätoimikunta.
Kyläyhdistyksen toiminta-ajatus on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö tai yhteisö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta. Hyväksymisestä päättää hallitus kokouksessaan. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi.
Jäsenmaksun suuruudesta päättää alkuvuodesta pidettävä yhdistyksen vuosikokous. Tällä hetkellä jäsenmaksu on 15 € / talous. Vapaamuotoisen jäsenyyshakemuksen voi toimittaa jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistykselle voi suorittaa ns. vapaaehtoista jäsenmaksua. Tämä maksu ei kuitenkaan liitä maksajaa automaattisesti yhdistyksen jäseneksi vaan jäsenyyttä on aina anottava.

Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinta perustuu koulun vuokratuloihin, avustuksiin, lahjoituksiin ja muuhun varainhankintaan.
Tavoitteena on, että koulun tilojen vuokratulot kattavat kiinteistön ylläpitokulut ja muilla tuloilla rahoitetaan lainan takaisinmaksu ja muu toiminta.
Kyläyhdistys ei voi harjoittaa suoraa rahankeruuta, koska sillä on vuokratuloja. Sallittua varainhankintaa on mm. jäsenmaksut ja avustukset.